Konfiguracja poczty na forum

Jako, iż darmowe konta pocztowe maj± liczne ograniczenia do wysyłanie masowej korespondencji proszę używać poniższego:

1. Logujemy się do PA (Panel administratora na forum).
2. Klikamy na "Ogólne -> Konfiguracja".
3. Zjeżdżamy na sam dół strony i szukamy tabeli "Ustawienia E-mail'i".
4. Wpisujemy konfigurację zgodnie z rysunkiem:

poczta